top of page
0629 (2).jpg

Chương trình Người lao động tự-kinh-doanh Quebec cung cấp cho người nộp đơn cách để thực hành một nghề hoặc các hoạt động kinh doanh một mình hoặc với những người khác, có hoặc không có trợ giúp trả phí ở Québec và định cư như một người thường trú.

6fc0ea68a346fb92ca9483d41858d6c.png

Chương trình kinh doanh

tư nhân Quebec

Yêu cầu

01 /   Tài sản ròng

Có tài sản ròng tối thiểu là 100.000$ CAD, nếu có, với vợ/chồng hoặc người bạn đời thực tế đi cùng của bạn, và cung cấp bằng chứng về nguồn gốc và việc mua lại hợp pháp

02 /   Kinh nghiệm tự kinh doanh

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với tư cách là người tự kinh doanh trong ngành mà bạn định kinh doanh tại Québec

03 /   Tiền ký quỹ khởi nghiệp

  • 25.000$ CAD tiền ký quỹ khởi nghiệp nếu bạn có ý định kinh doanh ngoài khu vực Montréal Metropolitan Community (MMC)

  • 50.000$ CAD tiền ký quỹ khởi nghiệp nếu bạn có ý định kinh doanh trong khu vực MMC

04 /  Chứng chỉ

Có chứng nhận đã học về các giá trị dân chủ và các giá trị của Québec. Các thành viên trong gia đình đi cùng bạn (vợ/chồng và con cái phụ thuộc của bạn từ 18 tuổi trở lên) cũng phải có chứng nhận.

Quy trình đăng ký

Đánh giá hồ sơ

Chuẩn bị các tài liệu cần thiết

2 tuần

Gửi hồ sơ đăng ký đầy đủ

Phỏng vấn trực tiếp

12 tháng

3 tháng

Nộp đơn xin thường trú

1 tháng

Nhận giấy xác nhận thường trú

12 tháng

Nhận được sự chấp thuận cho CSQ

3-4 tháng

bottom of page