top of page
Business meeting

Doanh nhân Đảo Hoàng

tử Edward

Chương trình Doanh nhân Đảo Hoàng tử Edward dành cho những công dân nước ngoài sở hữu doanh nghiệp hoặc có nhiều kinh nghiệm quản lý muốn chuyển đến PEI kinh doanh để trở thành người nhập cư.

Chương trình Doanh nhân Đảo Hoàng tử Edward gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: nộp đơn ----> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch kinh doanh ----> Nhận giấy xác nhận thường trú

4749a59a80b7731ebee3c39d748aa88.png

Yêu cầu

01 / Tuổi: 21-59 tuổi

02 / Tiếng Anh:

Tối thiểu có chứng chỉ  IELTS 4 (Nghe 4.5 / Nói 4 / Viết 4 / Đọc 3.5).

03 / Giáo dục

tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (trung học phổ thông) của Canada hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài tương đương với bằng cấp của Canada.

04 / Giá trị tài sản cá nhân

ít nhất 600.000$ CAD.

05 / Quyền sở hữu doanh nghiệp / Kinh nghiệm làm việc

có kỹ năng quản lý có thể chuyển nhượng và kinh nghiệm làm việc hoặc đã từng làm chủ doanh nghiệp

06 / Đầu tư

đđầu tư tối thiểu 150.000$ vào doanh nghiệp trong vòng 12 tháng kể từ khi tham gia PEI

07 / Báo cáo tài chính

cung cấp báo cáo tài chính đã chuẩn bị trước, ghi nhận chi phí hoạt động đủ điều kiện tối thiểu là 75,000$

Quy trình đăng ký

Khảo sát khám phá trong 5 ngày làm việc & chứng thực của cộng đồng

Gửi EOI

1-2 tháng

Nhận ITA

Gửi hồ sơ đầy đủ

Tham dự một cuộc phỏng vấn

Nhận thư cấp phép lao động

Xin giấy phép lao động

Nhận giấy phép lao động

Mở kinh doanh khi đến PEI

60 ngày

3 tháng

1 tháng

1 tháng

2-3 tháng

2-3 tháng

Đăng ký Đề cử cấp tỉnh

3 tháng

Nộp hồ sơ xin thường trú

bottom of page