top of page

Giới thiệu

Lời đề xuất

Chúng tôi quan tâm đến bạn, gia đình bạn và công việc kinh doanh/nghề nghiệp của bạn như là của chính chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn phương pháp tư vấn di cư cho bạn. Chúng tôi dành thời gian và sự quan tâm để lắng nghe nhu cầu cá nhân của bạn để đưa ra lời khuyên, các giải pháp di cư phù hợp và thiết thực cho hiện tại và tương lai của bạn.

Tỷ lệ thành công cao

Chúng tôi tự hào về tỷ lệ hồ sơ thành công cao. Khi bạn chọn chúng tôi để đại diện cho bạn, chúng tôi cũng sẽ có sự chọn lọc đối với những ứng viên mà chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ Visa. Chúng tôi sẽ không tiếp nhận trường hợp của bạn hoặc lấy tiền của bạn, nếu như chúng tôi không chắc chắn rằng hồ sơ của bạn sẽ thành công.

Hoàn tất nhanh

Với kinh nghiệm và các dịch vụ Visa, di trú được cá nhân hóa, chúng tôi có thể hoàn tất hồ sơ của bạn một cách nhanh chóng và chính xác. Chúng tôi làm việc có phương pháp và nói không với sai sót, các tài liệu cần cung cấp trước và đơn đăng ký luôn được giải quyết nhanh gọn.

Chi phí chắc chắn

Tại CICS, chúng tôi tin tưởng vào việc tính trước các khoản phí của mình, để cung cấp cho bạn sự chắc chắn đảm bảo về tất cả các khía cạnh của quá trình làm hồ sơ di cư, tránh không để xảy ra bất cứ sự cố nào khiến bạn không hài lòng. Chúng tôi cung cấp giá trị thông qua sự khác biệt như có thể tuỳ chỉnh hồ sơ của bạn cho các chương trình di cư.

bottom of page