top of page
0425 (128).jpg

Người chăm sóc

Thí điểm chương trình Người cung cấp dịch vụ Chăm sóc Trẻ em tại nhà và Người làm việc Hỗ trợ tại nhà, chương trình này cho phép những Người chăm sóc đủ điều kiện và các thành viên trong gia đình đến Canada với mục đích di cư.

Nếu ứng viên đã được cung cấp một công việc ở Canada với tư cách là Người chăm sóc hoặc có kinh nghiệm làm việc ở Canada với tư cách là Người chăm sóc, họ có thể đăng ký thường trú thông qua một trong các chương trình

home support worker.jpg

Yêu cầu

01 / Tiếng Anh:

Chứng chỉ IELTS 5 (Nghe 5 / Nói 5 / Viết 5 / Đọc.

02 / Giáo dục

Có Bằng tối thiểu là một năm giáo dục sau trung học của Canada

     (Chứng chỉ giáo dục được đánh giá là bắt buộc đối với chứng chỉ giáo dục nước ngoài)

03 / Khả năng thực hiện công việc

Có kinh nghiệm hoặc được đào tạo với tư cách là Người chăm sóc

04 / Thư tuyển dụng

Có thư tuyển dụng chính thức làm việc toàn thời gian với công việc

   • Người giữ trẻ tại nhà (NOC 4411) hoặc

   • Người hỗ trợ việc nhà (NOC 4412)

Quy trình đăng ký

Đánh giá năng lực ứng viên

Chuẩn bị các tài liệu cần thiết

1-2 tuần

Nộp đơn cho một công việc bắt buộc

Nhận thư mời làm việc

Xin giấy phép lao động và giấy phép thường trú

Nhận giấy phép lao động

Làm công việc Người chăm sóc ở Canada

Nhận giấy xác nhận thường trú

3-4 tháng

3 tháng

2-3 tháng

2 tháng

24 tháng

bottom of page