top of page
0626%20(1)_edited.jpg

Visa khởi nghiệp

Chương trình Visakhởi nghiệp của Canada được thử nghiệm từ năm 2013 và trở thành chương trình lâu dài vào năm 2018. Mục tiêu của chương trình là các doanh nhân nhập cư có dự án kinh doanh sáng tạo và tiềm năng xây dựng phát triển kinh doanh tại Canada:

• sáng tạo

• có thể tạo công ăn việc làm cho người Canada

• có thể cạnh tranh trên quy mô toàn cầu

Tất cả các ứng viên đủ điều kiện có thể trực tiếp nộp đơn xin Visa nhập cư và cũng có thể nộp đơn xin giấy phép lao động tạm thời.

Sau khi có giấy phép lao động, người nộp đơn có thể đặt trụ sở kinh doanh và sống ở bất cứ đâu tại Cancada ngoại trừ Quebec.

Canada Map-SUV.jpg

Yêu cầu

01 / Tiếng Anh:

Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 5 (Nghe 5 / Nói 5 / Viết 5 / Đọc 4).

02 / Nhận thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định

a) Có ý tưởng kinh doanh sáng tạo và nền tảng ngành có liên quan (Sản xuất tiên tiến / Kỹ thuật / Năng lượng / Công nghệ Internet/ Dữ liệu lớn / Phát triển phần mềm / Trí tuệ nhân tạo / Người máy / Công nghiệp dịch vụ / Khoa học đời sống / Công nghệ tài chính / Công nghệ sạch / Chăm sóc sức khỏe, v.v.)

b) Nhận thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định.

03 / Có một doanh nghiệp đủ điều kiện

a) Sau khi nhận được thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định, hãy lập một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ở Canada; hoặc là

b) Tại thời điểm nhận được giấy xác nhận thường trú, bạn hãy tích cực quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại Canada.

04 / Mang đủ tiền đến định cư

Số thành viên trong gia đình

kinh phí

1
$ 12,960
2
$ 16.135
3
$ 19.836
4
$ 24.083
5
$ 27.315
6
$ 30,806
7
$ 34.299

Đối với mỗi thành viên gia đình bổ sung

$ 3,492

Quy trình đăng ký

Đánh giá năng lực ứng viên

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh

Xin thư hỗ trợ từ tổ chức được chỉ định

Tham dự chương trình đào tạo

Nhận thư hỗ trợ

Nộp đơn xin thường trú và giấy phép lao động

Nhận giấy phép lao động

Điều hành công việc kinh doanh ở Canada

Nhận giấy xác nhận thường trú

1-2 tuần

2 tháng

3-4 tháng

Thay đổi bởi Tổ chức được Chỉ địn

1 tháng

3 tháng

2 tháng

12-16 tháng

bottom of page