top of page
0629 (60).jpg

Giấy phép lao động chuyển giao trong nội bộ công ty là một cách để các nhà quản lý cấp cao hoặc nhân viên kinh doanh nhận được giấy phép lao động trước tiên, sau đó nhận được giấy phép thường trú thông qua chương trình trải nghiệm làm việc của liên bang hoặc các chương trình công nhân có tay nghề của tỉnh. Các công ty nước ngoài đang thành lập hoặc mua một công ty con, chi nhánh hoặc doanh nghiệp liên kết ở Canada có thể chuyển nhân viên có năng lực điều hành, quản lý cấp cao hoặc kiến thức chuyên môn sang làm việc trong các doanh nghiệp Canada.

Chương trình ICT – chuyển giao nội bộ công ty (Intra-company Transferees) là một quy trình gồm hai-giai-đoạn.

Giai đoạn 1: nộp đơn ----> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: xin công nhân có tay nghề ----> Nhận giấy xác nhận thường trú

Canada Map-SUV.jpg

Chuyển giao nội bộ

Công ty

Yêu cầu

01 / Yêu cầu đối với nhân viên

Bạn phải làm việc toàn thời gian cho công ty nước ngoài ít nhất 1 năm trong khoảng thời gian 3 năm ngay trước khi nộp đơn.

02 /   Yêu cầu đối với công ty

a) Công ty nước ngoài phải thành lập và hoạt động tại nước sở tại ít nhất 3 năm và doanh thu của công ty đạt ít nhất 1.000.000$ CAD trong năm gần đây, và số lượng người lao động được sử dụng ít nhất là 15 người; hoặc là

 

b) Công ty nước ngoài phải thành lập và hoạt động tại nước sở tại ít nhất 5 năm và doanh thu của công ty đạt ít nhất 500.000$ CAD trong năm gần đây và số lượng người lao động được sử dụng ít nhất là 15 người;

 

c) Đầu tư ít nhất 200.000$ CAD để thành lập công ty con, chi nhánh hoặc doanh nghiệp liên kết ở Canada.

03 /   Lộ trình đăng ký cư trú

a) B.C. - Nhập cư cho người lao động có tay nghề

Ứng viên phải có ít nhất hai (2) năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp

Công ty phải hoạt động ở B.C. trong ít nhất một năm gần đây.

Công ty phải có ít nhất 5 nhân viên chính thức tại B.C. nếu nằm trong khu vực Greater Vancouver

Công ty phải có ít nhất 3 nhân viên chính thức tại B.C. nếu nằm bên ngoài Khu vực Greater Vancouver.

Trong 5 năm trước khi bạn nộp đơn và trong suốt quá trình nộp đơn BC PNP, bạn và vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn không được cùng sở hữu nhiều hơn 10% quyền sở hữu/vốn chủ sở hữu của công ty tại B.C. nơi bạn làm việc.

 

b) Saskatchewan - Công nhân có tay nghề với Giấy phép lao động hiện có

Công ty phải hoạt động ở Saskachewan ít nhất 1 năm.

Chủ sở hữu phải có giấy xác nhận thường trú hoặc là công dân Canada.

Nhận thư chấp thuận công việc SINP hợp lệ.

 

c) Manitoba - Công nhân có tay nghề ở Manitoba

Công ty phải hoạt động tại Manitoba ít nhất sáu tháng.

Bạn và vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn không được nắm giữ kết hợp quyền sở hữu/cổ phần trong công ty.

 

d) Liên bang - Lớp trải nghiệm Canada

Công ty phải hoạt động tại Canada ngoại trừ Quebec ít nhất 1 năm.

Yêu cầu tiếng Anh: tối thiểu có chứng chỉ IELTS 7 (Nghe 6 / Nói 6 / Viết 6 / Đọc 6).

Đăng ký LMIA.

Quy trình đăng ký

Đánh giá năng lực ứng viên

Kết hợp một doanh nghiệp con ở Canada

Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ở Canada

Chuyển khoản đầu tư ban đầu sang Canada

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh

Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động

Nhận giấy phép lao động

Điều hành công ty ở Canada

Đăng ký Đề cử cấp tỉnh hoặc CEC

CEC: Nhận giấy xác nhận thường trú

Đề cử cấp tỉnh: Đăng ký PR

Nhận giấy xác nhận thường trú

1-2 tuần

2-3 tháng

3-4 tháng

3 tháng

ít nhất 1 năm

6 tháng

12 tháng

bottom of page