top of page
0626%20(5)_edited.jpg

Doanh nhân PNP

Manitoba

Manitoba là một tỉnh quan trọng ở trung nam của Canada. Đây là tỉnh có dân số đông thứ năm của Canada với khoảng 1,377 triệu người.

 

Chương trình Doanh nhân Manitoba Business Investor (BIS) cho phép Manitoba cải tổ và đề cử các nhà đầu tư kinh doanh đủ điều kiện và các doanh nhân từ khắp nơi trên thế giới có ý định và khả năng bắt đầu thành lập hoặc mua doanh nghiệp ở Manitoba.

 

Đăng ký MPNP BIS là một quá trình gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: nộp hồ sơ ----> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch kinh doanh ----> Nhận giấy xác nhận thường trú

c3850851713838bbc11f8154d5b1858.png

Yêu cầu

01 / Tiếng Anh:

Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 5 (: Nghe 5 / Nói 5 / Viết 5 / Đọc 4).

 

02 / Kinh nghiệm

1. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian trong 5 năm gần đây với tư cách là chủ doanh nghiệp đang hoạt động hoặc làm việc trong vai trò quản lý cấp cao của một doanh nghiệp thành công.

2. Chủ sở hữu doanh nghiệp phải có ít nhất 33% quyền sở hữu mới đủ điều kiện cho điểm.

03 /   Giá trị tài sản cá nhân

1. Giá trị ròng gia đình tối thiểu là 500.000$

2. Giá trị tài sản ròng cá nhân của bạn sẽ được xác minh bởi nhà cung cấp bên thứ ba được MPNP phê duyệt

04 /   Đầu tư

1. Đầu tư tối thiểu là 250.000$ cho các doanh nghiệp nằm trongVùng Thủ đô Manitoba.

2. Đầu tư tối thiểu là 150,000$ cho các doanh nghiệp nằm ngoài Vùng Thủ đô Manitoba.

05 / Tạo việc làm

Doanh nghiệp được đề xuất phải tạo ra hoặc duy trì ít nhất 1 công việc cho Công dân Canada hoặc Người thường trú tại Manitoba (không bao gồm chủ sở hữu của doanh nghiệp và/hoặc người thân của họ).

06 / Khảo sát nghiên cứu kinh doanh

Không bắt buộc nhưng được khuyến khích. Kế hoạch kinh doanh là bắt buộc và là một phần không thể thiếu của hồ sơ đăng ký và nghiên cứu kinh doanh cho phép người nộp hồ sơ tiến hành nghiên cứu sâu rộng về đề xuất hoặc đầu tư kinh doanh trong tương lai.

Thêm 10 điểm EOI với khảo sát kinh doanh 5-ngày

Thêm 20 điểm EOI với khảo sát kinh doanh trong 10-ngày

Quy trình đăng ký

Khảo sát khám phá 10 ngày làm việc

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh

Gửi EOI

2 tháng

Nhận LAA

Gửi hồ sơ đầy đủ

120 ngày

3 tháng

Xin giấy phép lao động

1 tháng

Nhận giấy phép lao động

2 tháng

1-2 tháng

Nhận thư cấp phép lao động

Đến Manitoba trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được thư hỗ trợ giấy phép lao động

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Gửi báo cáo cuối cùng

Nhận đề cử cấp tỉnh

Nộp đơn xin thường trú

Nhận giấy xác nhận thường trú

1-11 tháng

Hoạt động kinh doanh ít nhất 6 tháng

2 tháng

1 tháng

12 tháng

Khảo sát khám phá doanh nghiệp không bắt buộc. Do Covid-19, người nộp đơn có thể gửi EOI mà không cần đến thăm doanh nghiệp

bottom of page