top of page
a5c739353b0573cc9830bae377c83aa.png

Doanh nhân PNP

Ontario

Chương trình đề cử nhập cư Ontario (OINP) được lập ra để hỗ trợ các doanh nhân bên ngoài Canada đang muốn thực hiện các ý tưởng kinh doanh mới hoặc muốn mua các doanh nghiệp hiện có ở Ontario. Chương trình này mang đến cho bạn cơ hội được đề cử thường trú sau khi bạn thành lập thành công doanh nghiệp của mình tại Ontario.

Chương trình nhập cư OINP Entrepreneur gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: nộp hồ sơ ----> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch kinh doanh ----> Nhận giấy xác nhận thường trú

0626%20(42)_edited.jpg

Yêu cầu

01 / Tiếng Anh:

Giấy phép lao động: Không yêu cầu Thường trú: tối thiểu có chứng chỉ IELTS 4 (Nghe 4.5 / Nói 4 / Viết 4 / Đọc 3.5).

02 / Kinh nghiệm

    1. Có ít nhất 24 tháng kinh nghiệm kinh doanh toàn thời gian trong 60 tháng gần đây.

    2. Kinh nghiệm của bạn phải là chủ doanh nghiệp HOẶC là quản lý cấp cao (quản lý doanh nghiệp).

03 / Giá trị tài sản cá nhân

  1. Nếu doanh nghiệp được đề cử của bạn nằm trong GTA, bạn phải có giá trị tài sản ròng tối thiểu là 800.000$.

  2. Nếu doanh nghiệp được đề cử của bạn nằm ngoài GTA, bạn phải có giá trị tài sản ròng tối thiểu là 400.000$.

  3. Nếu doanh nghiệp được đề cử của bạn thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) / Truyền thông Kỹ thuật số (bất kể địa điểm kinh doanh được đề cử của bạn là ở đâu), bạn phải có giá trị tài sản ròng tối thiểu là 400.000$.

04 /   Đầu tư

  1. Nếu doanh nghiệp được đề cử của bạn sẽ nằm trong GTA, bạn phải đầu tư cá nhân tối thiểu là 600.000$.

  2. Nếu doanh nghiệp được đề cử của bạn nằm ngoài GTA, bạn phải đầu tư cá nhân tối thiểu là 200.000$.

  3. Nếu doanh nghiệp được đề cử của bạn thuộc lĩnh vực ICT/Truyền thông Kỹ thuật số (bất kể bạn thành lập doanh nghiệp ở đâu), bạn phải đầu tư cá nhân tối thiểu 200.000$.

05 / Tạo việc làm

  1. Bạn phải cam kết tạo ít nhất 2 công việc toàn thời gian cố định cho công dân /người thường trú Canada nếu Doanh nghiệp nằm trong GTA,.

  2. Bạn phải cam kết tạo ít nhất 1 công việc toàn thời gian cố định cho một công dân /người thường trú Canada nếu doanh nghiệp nằm ngoài GTA hoặc trong lĩnh vực ICT / Truyền thông Kỹ thuật số.

06 /   Khảo sát nghiên cứu kinh doanh

Bạn phải thực hiện ít nhất một khảo sát kinh doanh liên quan đến Ontario trong vòng 12 tháng qua kể từ ngày đăng ký thư Biểu hiện quan tâm nếu bạn mua hoặc dự định mua một doanh nghiệp hiện có.

Quy trình đăng ký

Khảo sát khám phá 5 ngày làm việc nếu cần thiết

Chuẩn bị ý tưởng kinh doanh

Gửi EOI

2 tháng

Nhận ITA

Gửi hồ sơ đầy đủ

Phỏng vấn trực tiếp

90 ngày

3-6 tháng

Xin giấy phép lao động

1 tháng

Nhận giấy phép lao động

2 tháng

Nhận thư hỗ trợ giấy phép lao động

Đến Ontario trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được thư hỗ trợ giấy phép lao động

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Gửi báo cáo cuối cùng

Nhận đề cử cấp tỉnh

Nộp đơn xin thường trú

Nhận giấy xác nhận thường trú

1-2 tháng

Hoạt động kinh doanh tối thiểu 18-20 tháng

2-3 tháng

1 tháng

12 tháng

bottom of page