top of page
Canada Map -Atlantic.jpg

Chương trình nhập cư Atlantic

Chương trình này giúp các nhà tuyển dụng ở Atlantic Canada (gồm các tỉnh: New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia và Đảo hoàng tử Edward) thuê những công nhân nước ngoài có tay nghề muốn nhập cư vào Atlantic Canada và những sinh viên quốc tế muốn ở lại Atlantic Canada sau khi tốt nghiệp. Có 3 chương trình:

• Chương trình Sau đại học Quốc tế Atlantic

• Chương trình tay-nghề-cao của Atlantic

• Chương trình kỹ-năng-trung-cấp Atlantic

0626 (59).jpg

Yêu cầu – đối với công nhân có tay nghề

01 / Kinh nghiệm làm việc

Bạn phải làm việc ít nhất 1.560 giờ trong 3 năm gần đây. Đây là số giờ bạn sẽ làm việc trong 1 năm nếu bạn làm việc 30 giờ mỗi tuần.

Công nhân có tay-nghề-cao phải đạt loại kỹ năng/cấp độ 0, A hoặc B của Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC).

02 / Giáo dục

a) Có chứng chỉ THCS (trung học phổ thông) hoặc sau trung học của Canada, văn bằng hoặc bằng cấp từ một tổ chức được công nhận hoặc bằng cấp nước ngoài, bằng cấp hoặc chứng chỉ, bằng chứng chỉ của Canada. Bạn sẽ cần một báo cáo đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) từ một tổ chức được công nhận để chứng minh bằng cấp của bạn là xác thực và hợp lệ, đồng thời ngang bằng với bằng cấp của Canada.

03 / Tiếng Anh

Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 4 (Nghe 4.5 / Nói 4 / Viết 4 / Đọc 3.5).

04 / Thư mời làm việc

Bạn phải có thư mời làm việc đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

Người sử dụng lao động đã được tỉnh Atlantic chỉ định là người sử dụng lao động tham gia AIP nơi bạn sẽ làm việc (New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, hoặc Đảo Hoàng tử Edward). Họ phải có xác nhận chỉ định của tỉnh.

Công việc phải là công việc toàn-thời-gian, nghĩa là bạn sẽ làm việc ít nhất 30 giờ được trả lương mỗi tuần.

Công việc phải không-theo-thời-vụ, nói chung, điều này có nghĩa là bạn có công việc được trả lương theo lịch trình ổn định và đều đặn trong suốt cả năm.

Công việc có tay-nghề-cao là loại kỹ năng / cấp độ 0, A hoặc B theo NOC. Kỹ-năng-trung-cấp là loại kỹ năng / cấp độ 0, A, B hoặc C theo NOC.

Người sử dụng lao động cung cấp cho bạn một công việc sẽ kéo dài ít nhất 1 năm (1 năm  kể từ khi bạn trở thành cư dân nhập cư).

Bạn phải có năng lực đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng cho công việc bạn được mời. Bạn có thể tìm thấy các yêu cầu này trong NOC. Công việc không cần phải có cùng mã nghề nghiệp NOC như công việc trước đây của bạn.

Yêu cầu–Du học sinh quốc tế

01 /   Kinh nghiệm làm việc

   KKhông yêu cầu

02 / Giáo dục

  • Bạn phải có bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hoặc chứng chỉ thương mại hoặc học việc ít nhất 2-năm từ một trường công lập ở khu vực Atlantic.

  • Bạn phải là sinh viên toàn thời gian trong toàn bộ thời gian học của mình.

  • Bạn đã tốt nghiệp trường này trong 24 tháng trước khi chúng tôi nhận được đơn xin nhập cư của bạn.

  • Trong khoảng thời gian 24 tháng trước khi được cấp chứng chỉ, bạn phải sống ở tỉnh của tổ chức cấp chứng chỉ giáo dục thuộc Atlantic này ít nhất 16 tháng.

  • Bạn đã có Visa hoặc giấy phép để làm việc, học tập hoặc đào tạo tại Canada.

  • Chương trình học tập hoặc đào tạo của bạn không thể là:

  • Các khóa học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp như một ngôn ngữ thứ hai chiếm hơn một nửa thời lượng của chương trình học

  • các khóa học đào tạo từ xa chiếm hơn một nửa thời lượng của chương trình học.

  • Bạn không thể nộp đơn nếu bạn có học bổng hoặc nghiên cứu sinh yêu cầu bạn trở về nước sau khi tốt nghiệp.

03 /   Tiếng Anh

  Ít nhất có chứng chỉ IELTS 4 (Nghe 4.5 / Nói 4 / Viết 4 / Đọc 3.5).

04 /   Thư mời làm việc

Bạn phải có thư mời làm việc đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

Người sử dụng lao động đã được tỉnh Atlantic chỉ định là người sử dụng lao động tham gia AIP nơi bạn sẽ làm việc (New Brunswick, Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, hoặc Đảo Hoàng tử Edward). Họ phải có xác nhận chỉ định của tỉnh.

Công việc phải là công việc toàn-thời-gian, nghĩa là bạn sẽ làm việc ít nhất 30 giờ được trả lương mỗi tuần.

Công việc phải không-theo-thời-vụ, nói chung, điều này có nghĩa là bạn có công việc được trả lương theo lịch trình ổn định và đều đặn trong suốt cả năm.

Công việc thuộc loại có kỹ năng / cấp độ 0, A, B hoặc C theo NOC.

Người sử dụng lao động cung cấp cho bạn một công việc sẽ kéo dài ít nhất 1 năm (1 năm kể từ khi bạn trở thành cư dân nhập cư).

Bạn phải có năng lực đáp ứng được các yêu cầu tuyển dụng cho công việc bạn được mời. Bạn có thể tìm thấy các yêu cầu này trong NOC. Công việc không cần phải có cùng mã nghề nghiệp NOC như công việc trước đây của bạn.

bottom of page