top of page

Chương trình Nhập cư Liên bang

Các chương trình liên bang giúp các doanh nhân và người lao động nước ngoài có được quyền thường trú hoặc nhập cư vào Canada. Cá nhân có thể đăng ký thường trú trực tiếp thông qua chương trình nhập cư liên bang. Có một số cách khác nhau để áp dụng. Dưới đây là các chương trình nhập cư Doanh nghiệp được liên bang cung cấp

innovation.jpg

Visa Khởi nghiệp

Dành cho các doanh nhân nhập cư có dự án kinh doanh sáng tạo và tiềm năng xây dựng phát triển kinh doanh tại Canada

self-employed_edited.jpg

Kinh doanh tư nhân

Dành cho những người có kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động Văn hóa hoặc Thể thao

home support worker.jpg

Người chăm sóc

Những người có đủ tiêu chuẩn chăm sóc trẻ em tại nhà và hỗ trợ làm việc nhà có thể đến Canada

0626 (59).jpg

Chương trình Atlantic

Là dự án giúp các nhà tuyển dụng ở Atlantic Canada thuê các công nhân nước ngoài có tay nghề muốn nhập cư vào Atlantic Canada

0626 (45).jpg

Giấy phép lao động ICT

Mục tiêu là những người làm việc cho một công ty xuyên quốc gia với tư cách là quản lý cấp cao ở Canada

0626 (12).jpg

Không áp dụng

bottom of page