top of page
shutterstock_109030397.jpg

Lộ trình nhập cư cho sinh viên quốc tế

Ngoài Chương trình Công nhân có tay nghề Liên bang và Lớp Trải nghiệm Canada, nhiều chương trình được đề cử cấp tỉnh bang cũng cung cấp cho sinh viên quốc tế đủ tiêu chuẩn với sự kết hợp phù hợp giữa giáo dục, kinh nghiệm và kỹ năng ngôn ngữ để trở thành PR.

shutterstock_119723326.jpg

Yêu cầu

01 / Tuổi

Không yêu cầu. ưu tiên 18-45 tuổi.

02 / Tiếng Anh

Kiểm tra trình độ ngôn ngữ học thuật

Ưu tiên có chứng chỉ IELTS 5 trở lên (Nghe 5 / Nói 5 / Viết 5 / Đọc 4).

Trình độ IELTS 4 trở xuống sẽ phải học thêm khóa học tiếng Anh bắt buộc.

03 / Giáo dục

Tốt nghiệp THPT trở lên và có học bạ THPT chính quy.

Quy trình đăng ký

Trường Anh ngữ

HOẶC

THI IELTS

Đăng ký Chương trình Học thuật

Nhận thư chấp thuận

Xin giấy phép du học

Nhận Giấy phép Du học

2-6 tháng

2-3 tháng

1 tháng

2-3 tháng

Tham dự chương trình học thuật

Lấy chứng chỉ tốt nghiệp

12-24 tháng

Xin giấy phép làm việc sau khi tốt nghiệp

Nhận Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp

2-3 tháng

Đăng ký thường trú thông qua một trong các chương trình dưới đây

Chương trình PNP do PR cung cấp cho sinh viên quốc tế

Chương trình sinh viên quốc tế Manitoba
Chương trình công nhân có tay nghề Manitoba
Đã đăng ký vào một cơ sở giáo dục sau trung học được tài trợ bởi chính phủ New Brunswick
Làm việc cho một nhà tuyển dụng ở New Brunswick
Học tập và Lưu trú ở các tỉnh Atlantic
Nhập cư liên bang - Federal Express Entry - Lớp Trải nghiệm Canada
bottom of page