top of page
8e81eacdcaf18cb5e526fc297613389.png

Saskatchewan là thảo nguyên và là một tỉnh thuộc phương bắc của Canada. Phía tây giáp Alberta, phía bắc giáp Lãnh thổ Tây Bắc, phía đông giáp Manitoba. Dân số khoảng 1.181.987. Một nửa số cư dân sống ở Regina và Saskatoon.

 

Thông qua Chương trình Doanh nhân SINP, bạn và gia đình có thể bắt đầu, thành lập hoặc hợp tác kinh doanh ở Saskatchewan và tích cực tham gia hoạt động quản lý doanh nghiệp này khi cư trú tại Saskatchewan.

 

Hồ sơ đăng ký danh mục doanh nhân SINP là một quá trình gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: nộp hồ sơ ----> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch kinh doanh ---->Nhận giấy xác nhận thường trú

1003%20(1)_edited.jpg

Doanh nhân PNP

Saskatchewan

Yêu cầu

01 / Kinh nghiệm  

Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh hoặc kinh doanh có liên quan trong 10 năm gần đây

02 / Giá trị tài sản ròng

1. Có tối thiểu 500.000$ CAD trong Kinh doanh ròng và Tài sản Cá nhân;

2. Giá trị tài sản ròng cá nhân của bạn sẽ được xác minh bởi nhà cung ứng bên thứ ba được MPNP phê duyệt.

03 / Quỹ đầu tư cá nhân

Dự định đầu tư tối thiểu 300.000$ CAD vào Regina và Saskatoon hoặc đầu tư tối thiểu 200.000$ CAD trong tất cả các cộng đồng Saskatchewan khác.

04 / Tạo việc làm

Tạo ra 2 cơ hội việc làm tại Saskatchewan cho người Canada hoặc người thường trú không liên quan đến bạn. (Điều này chỉ áp dụng nếu bạn đang thành lập một doanh nghiệp mới ở Regina hoặc Saskatoon.)

05 / Khảo sát nghiên cứu kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh là bắt buộc và là một phần không thể thiếu của hồ sơ đăng ký.

Nghiên cứu kinh doanh cho phép người nộp hồ sơ tiến hành nghiên cứu sâu rộng về đề xuất hoặc đầu tư kinh doanh trong tương lai.

06 / Tiếng Anh

Không yêu cầu.

Quy trình đăng ký

Khảo sát khám phá trong 5 ngày làm việc

Gửi EOI

1-2 tháng

Nhận ITA

Gửi hồ sơ đầy đủ

Nhận thư hỗ trợ giấy phép lao động

Xin giấy phép lao động

Nhận giấy phép lao động

90 ngày

3 tháng

1 tháng

2-3 tháng

đến Saskatchewan ở trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được Thư chấp thuận Doanh nhân SINP.

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Đăng ký đề cử cấp tỉnh

Nộp đơn xin thường trú

2 tháng

Hoạt động kinh doanh ít nhất 6 tháng

2-3 tháng

12 tháng

Nhận giấy xác nhận thường trú

plane.png
browser.png
news.png
magnifyingglass.png
document.png
easel.png
check.png
flag.png
bottom of page