top of page
9674d5666a9c15778c29b8d30b419c4.png

Nova Scotia là một tỉnh ở miền đông Canada. Với dân số 923.598 người vào năm 2016, đây là tỉnh đông dân nhất trong bốn tỉnh thuộc vùng Atlantic của Canada.

Chương trình Doanh nhân Nova Scotia dành cho các chủ doanh nghiệp có kinh nghiệm hoặc các nhà quản lý doanh nghiệp cấp cao muốn sống ở Nova Scotia. Họ phải thành lập một doanh nghiệp mới hoặc mua một doanh nghiệp hiện có và phải tích cực tham gia vào việc quản lý của doanh nghiệp. Sau khi hoạt động kinh doanh được1 năm, doanh nhân có thể được đề cử thường trú.

Chương trình Doanh nhân NSPNP gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: nộp đơn ----> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch kinh doanh ---->Nhận giấy xác nhận thường trú

0629%20(16)_edited.jpg

Doanh nhân

Nova Scotia

Yêu cầu

01 / Tiếng Anh:

Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 5 ( Nghe 5 / Nói 5 / Viết 5 / Đọc 4).

 

02 / Kinh nghiệm

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý và sở hữu một doanh nghiệp (tối thiểu 1/3 quyền sở hữu) HOẶC hơn 5 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý kinh doanh cấp cao trong mười năm gần đây

03 /   Giá trị tài sản cá nhân

1. Có giá trị tài sản ít nhất 600.000$ CAD

2. Giá trị tài sản cá nhân của bạn sẽ được xác minh bởi nhà cung cấp bên thứ ba.

04 /   Đầu tư

Có thể đầu tư ít nhất  150,000$CAD số tiền của riêng bạn để thành lập doanh nghiệp ở Nova Scotia

05 / Tạo việc làm

Phải tạo tối thiểu 1 việc làm toàn thời gian hoặc bán thời gian tương đương cho công dân Canada hoặc Người thường trú tại Nova Scotia.

06 /   Khảo sát nghiên cứu kinh doanh

Tất cả những người nộp đơn xin đầu tư hoặc hợp tác trong một doanh nghiệp hiện tại phải hoàn thành khảo sát khảo sát để gặp (các) chủ sở hữu hiện tại

Quy trình đăng ký

Khảo sát khảo sát trong 5 ngày làm việc nếu cần

Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh

Gửi EOI

Nhận ITA

Gửi hồ sơ đầy đủ (90 ngày)

Gửi báo cáo xác minh giá trị tài sản

Phỏng vấn trực tiếp

2 tháng

1-2 tháng

180 ngày

3 tháng

Xin giấy phép lao động

1 tháng

Nhận giấy phép lao động

2 tháng

Nhận thư cấp phép lao động

Đến Nova Scotia trong vòng 12 tháng kể từ khi nhận được thư cấp phép lao động

Thực hiện kế hoạch kinh doanh

Gửi báo cáo cuối cùng

Nhận đề cử cấp tỉnh

Nộp đơn xin thường trú

Nhận giấy xác nhận thường trú

1-2 tháng

Hoạt động kinh doanh ít nhất 12 tháng

2 tháng

1 tháng

12 tháng

bottom of page