top of page

Hơn 20 năm kinh nghiệm

THÀNH CÔNG VỚI HƠN 9000 HỒ SƠ KHÁCH HÀNG

Visa khởi nghiệp

Chương trình Visa Khởi nghiệp của Canada là một chương trình thí điểm từ năm 2013 và trở thành dự án lâu dài từ năm 2018. Mục tiêu của dự án này là các doanh nhân nhập cư có kỹ năng và tiềm năng xây dựng doanh nghiệp ở Canada:

• sáng tạo

• có thể tạo công ăn việc làm cho người Canada

• có thể cạnh tranh trên quy mô toàn cầu

Tất cả các ứng viên đủ điều kiện có thể trực tiếp nộp đơn xin visa định cư và cũng có thể nộp đơn xin giấy phép lao động tạm thời.

Doanh nhân PNP

(Doanh nhân được cấp tỉnh-bang đề cử)

Các chương trình đề cử của tỉnh-bang (PNP)cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ của Canada đề cử những cá nhân muốn nhập cư vào Canada và những người quan tâm đến việc định cư tại một tỉnh cụ thể. Mỗi tỉnh-bang của Canada có các Chương trình đề cử tỉnh-bang riêng của họ. Các tỉnh và vùng lãnh thổ tham gia ký kết thỏa thuận với IRCC cho phép họ lựa chọn những người nhập cư đáp ứng các yêu cầu mà họ đã đặt ra.

Kinh doanh tư nhân

Để đủ điều kiện nhập cư kinh doanh tại Canada theo Chương trình tự kinh doanh tư nhân, ứng viên phải chứng minh được rằng họ có kinh nghiệm văn hóa hoặc thể thao liên quan cho phép họ tự kinh doanh khi sống ở quốc gia xuất xứ của họ,và thông qua kinh nghiệm, kỹ năng có liên quan của mình có khả năng đóng góp đáng kể hợp lý vào một trong những lĩnh vực này ở Canada, hồ sơ đăng ký sẽ thành công hơn.

 

GIỚI THIỆU

Là một công ty Tư vấn Nhập cư Canada, khách hàng của chúng tôi bao gồm từ các thương hiệu toàn cầu đến những cá nhân đang tìm cơ hội di cư tạm thời hoặc định cư lâu dài ở Canada.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhập cư phù hợp với các tiêu chuẩn của ICCRC. Các dịch vụ của chúng tôi được thực hiện bởi các nhóm chuyên nghiệp gồm: các tư vấn viên đăng ký nhập cư Canada, các chuyên gia kinh doanh và các nhà cung cấp dịch vụ định cư trên khắp Canada.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhập cư Canada sôi động, chúng tôi vẫn đang không ngừng vươn lên và là lựa chọn hợp tác hàng đầu của các cơ quan nhập cư.

bottom of page