top of page
0626%20(68)_edited.jpg

Nhập cư Doanh nghiệp NB là một con đường nhập cư kinh tế dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm, những người đã sẵn sàng thành lập, vận hành và có năng lực quản lý công việc kinh doanh khi sống và định cư lâu dài tại New Brunswick.

 

Quá trình nộp hồ sơ xin nhập cư doanh nghiệp NB gồm hai giaiđoạn.

 

Giai đoạn 1: nộp hồ sơ ----> Giấy phép lao động tạm thời

Giai đoạn 2: Triển khai kế hoạch kinh doanh ---->Nhận giấy xác nhận thường trú

13cec81d2af31bff8e752b46279bd91.png

Dòng nhập cư doanh

nghiệp New Brunswick

Yêu cầu

01 / Tuổi: 21-59 tuổi

02 /   Tiếng Anh:

Tối thiểu có chứng chỉ IELTS 5 (Nghe 5 / Nói 5 / Viết 5 / Đọc 4).

03 / Giáo dục

tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (trung học phổ thông) của Canada hoặc bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nước ngoài tương đương với bằng cấp của Canada.

04 /   Giá trị tài sản cá nhân

ít nhất 500.000$ CAD

05 / Quyền sở hữu doanh nghiệp / Kinh nghiệm làm

Chủ doanh nghiệp:

 a) bạn phải là chủ sở hữu doanh nghiệp (ít nhất 51%) trong ít nhất 3 trong 5 năm gần đây;

 b) chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai nhân viên.

kinh nghiệm quản lý cấp cao:

 a) bạn là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp trong 3 trong 5 năm gần đây;

 b) bạn chịu trách nhiệm giám sát ít nhất hai nhân viên.

06 /   Kết nối đủ điều kiện

a) Bạn phải đến thăm New Brunswick ít nhất 5 ngày làm việc trong vòng 12 tháng trước khi gửi EOI của mình; hoặc là
b) Bạn hoặc vợ/chồng của bạn đã được cấp bằng hoặc chứng chỉ yêu cầu ít nhất một năm học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục sau trung học ở New Brunswick sau khi hoàn thành chương trình trung học; hoặc là
c) Bạn hoặc vợ/chồng của bạn đã làm việc 30 giờ mỗi tuần trong ít nhất 6 tháng liên tục trong một nghề đòi hỏi kỹ-năng-cao (NOC O, A, B) cho một công ty tại New Brunswick trong hai năm gần đây; hoặc là
d) Bạn hoặc vợ/chồng của bạn có các thành viên trong gia đình (như: con trai hoặc con gái trên 18 tuổi, anh, chị, em, mẹ, cha, ông bà, cô và/hoặc chú) là Người thường trú hoặc công dân Canada sống tại New Brunswick trong ít nhất 12 tháng.

07 /   Đầu tư

a) thực hiện một khoản đầu tư theo yêu cầu không dưới 150,000$ CAD.

b) kiểm soát ít nhất 33,3% vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp

08 / Tạo việc làm

Doanh nghiệp phải tạo ít nhất 1 công việc toàn-thời-gian cho người thường trú hoặc công dân Canada sống ở New Brunswick. Công việc toàn-thời-gian không thể bao gồm bạn, vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn, con cái phụ thuộc của bạn và/hoặc các thành viên khác trong gia đình. Toàn-thời-gian có nghĩa là người sử dụng lao động phải cung cấp tối thiểu 30 giờ làm việc mỗi tuần cho (các) nhân viên của họ.

09 /   Điểm EOI:

Hồ sơ thành công yêu cầu tối thiểu 65/100 điểm.

Quy trình đăng ký

Khảo sát khám phá trong 5 ngày làm việc

Gửi EOI

1-2 tháng

Nhận ITA

Gửi hồ sơ đầy đủ

90 ngày

3 tháng

Xin giấy phép lao động

Nhận giấy phép lao động

1 tháng

2 tháng

Mở kinh doanh trong vòng 9 tháng sau khi đến Canada

Đăng ký Đề cử cấp tỉnh

Nộp đơn xin thường trú

Nhận giấy xác nhận thường trú

Hoạt động kinh doanh ít nhất 12 tháng liên tục

3 tháng

12 tháng

Nhận thư cấp phép lao động

bottom of page